CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantification of urea-spray non-uniformity effects on the H2-assisted NO reduction and NH3 slip over an Ag/Al2O3 catalyst

Linda Ström (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Andres Darnell ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Presented (oral) at the 7th International Conference on Applied Energy (ICAE2015), Abu Dhabi, United Arab Emirates, March 28-31, 2015. (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-16. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233337

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Materialkemi
Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur