CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An integrated system for energy efficient exhaust after-treatment for heavy-duty vehicles

Jazaer Dawody ; Lennart Andersson ; Lars Pettersson ; Moa Z. Granlund ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Fredrik Gunnarsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Richard Heijl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Ronnie Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Olle Högblom (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Lennart Holmgren ; Per-Olof Larsson ; Fredrik Andreasson
Presented (oral) at the World Renewable Energy Congress 2014, WREC 2014, University of Kingston, London, UK, August 3-8, 2014. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-16. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 233333

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Materialkemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur