CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combining HC-SCR over Ag/Al2O3 and hydrogen generation over Rh/CeO2-ZrO2 using bio-fuels: an integrated system approach for real applications

Fredrik Gunnarsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Moa Z. Granlund ; Mattias Englund (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Jazaer Dawody ; Lars Pettersson ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Presented (oral) at the 16th Nordic Symposium on Catalysis, Oslo, Norway, June 15-17, 2014. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-16. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 233331

 

Institutioner (Chalmers)

Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Materialkemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur