CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concrete subjected to pulsating load and pulsating deformation of different wave forms

Ralejs Tepfers (Institutionen för husbyggnadsteknik) ; Jan Görlin (Institutionen för husbyggnadsteknik) ; Tommy Samuelsson (Institutionen för husbyggnadsteknik)
Nordisk Betong 4, p. 27-36. (1973)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, pulsating load, pulsating deformation, fatigue


UDK 624.012.4:624.042.3 UDK 666.97.017:539.4Denna post skapades 2006-11-21. Senast ändrad 2017-10-09.
CPL Pubid: 23331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för husbyggnadsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur