CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direction-of-Arrival Estimation Measurement using compact antenna arrays under the influence of mutual coupling

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; H. T. Hui
IEEE Antennas & Propagation Magazine (1045-9243). Vol. 57 (2016), 6, p. 62-68.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: to-noise ratio, uniform circular arrays, matrix pencil method, performance analysis, maximum-likelihood, decoupling method, doa, estimation, phased-arrays, dipole array, compensationDenna post skapades 2016-03-16.
CPL Pubid: 233283

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Annan elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur