CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Business environment and property management issues: a study of growth firms in Sweden

Paul Dettwiler ; Petert Lindelöf ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Journal of Corporate Real Estate (1463-001X ). Vol. 8 (2006), 3, p. 120-133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: growth firms, property managementDenna post skapades 2006-11-21. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 23328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur