CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toward More Efficient Logistics: Increasing Load Factor in a Shipper’s Road Transport

Vendela Santén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
International Journal of Logistics Management (0957-4093). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-16.
CPL Pubid: 233275