CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Needs and Challenges with Respect to Establishing a Collaboratory

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Diane Sonnenwald ; Maria Spante (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Proceedings of the Information Use in Information Society Conference, Information Use in Society Conference, University Library, Bratislava, Slovakia October 10-11, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Data- och systemvetenskap

Chalmers infrastruktur