CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Damage Stability Project for RoRo Passenger Ships

Martin Schreuder (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
2015. - 38 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2016-03-15.
CPL Pubid: 233259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur