CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaboration and communication in multi-user virtual environments: A comparison of desktop and immersive virtual reality systems for molecular visualization

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Åsa Abelin ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Alexander Nilsson ; Ralph Schroeder ; Josef Wideström (Chalmers Medialab)
Proceedings of The Sixth UKVRSIG Conference, Salford University, Salford UK p. 107-117. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23325

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)
Chalmers Medialab (1998-2002)

Ämnesområden

Informationsteknologi

Chalmers infrastruktur