CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trust in Virtual Environments

Ralph Schroeder ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle)
The 2nd International Workshop on Presence, Essex, UK, April 6-7 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23324

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Informationsteknologi

Chalmers infrastruktur