CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trust in the Core: A Study of Long-term Users of Activeworlds

Ralph Schroeder ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle)
Digital Borderlands: A Cybercultural Symposium, Norrköping, Sweden, 12-13 May (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23323

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Sociologi

Chalmers infrastruktur