CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Collaborative Cube Puzzle: A Comparison of Virtual and Real Environments

Josef Wideström (Chalmers Medialab) ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder ; Alexander Nilsson ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Åsa Abelin
The 3rd Collaborative Virtual Environments (CVE), San Francisco, USA, September 10-12 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23321

 

Institutioner (Chalmers)

Chalmers Medialab (1998-2002)
Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Informationsteknologi

Chalmers infrastruktur