CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anyone Speak Spanish? Language Encounters in Virtual Environments - A Study of Active Worlds

Åsa Abelin ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder
The Seventh International Symposium on Social Communication in Santiago de Cuba, Cuba, January 22-26 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur