CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strangers and Friends in Networked Immersive Environments: Virtual Spaces for Future Living

Maria Spante (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder
HOIT 2003, Irvine, April 6-8 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Informationsteknologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Shared Virtual Environments: Technology, Social Interaction, and Adaptation over Time