CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersion of carbon nanomaterials

M A Velasco-Soto ; Sergio Alfonso Garcia Perez ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Liliana Licea-Jiménez
Nanocolloids p. 247-264. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-14.
CPL Pubid: 233160

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Kompositmaterial och -teknik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur