CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Is there a Trade-off between Presence and Copresence?

Maria Spante (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder
The 6th International Workshop on Presence, Aalborg, Denmark, October 6-8. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Informatics, Computer- and Information Science

Chalmers infrastruktur