CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How Belonging to an Online Group Affects Social Behavior – A Case Study of Asheron's Call

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Tim Regan
The IADIS International Conference Web Based Communities , Lisbon , Portugal , March 24-26. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Informatics, Computer- and Information Science

Chalmers infrastruktur