CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pulse experiments for investigation of soot oxidation kinetics

Mattias Englund (Institutionen för kemi och kemiteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jonas Sjöblom (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mats Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Jan Koegler ; Rakshith Ramachandra ; Keld Johansen ; Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Presented at the 10th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC10) (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-11. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 233132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Annan kemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur