CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wherever Hardware, There'll be Games. The evolution of hardware and shifting industrial leadership in the gaming industry 1968-2004

Jan Jörnmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Mirko Ernkvist
The Digital Games Research Association's (DIGRA) 2nd International Conference Changing Views: Worlds in Play, June 16-20, Vancouver, British Columbia, Canada. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur