CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cubes in the Cube: A Comparison of a Puzzle-Soving Task in a Virtual and a Real Environment

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Åsa Abelin ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder ; Josef Wideström (Chalmers Medialab)
CyberPsychology & Behavior Vol. 4 (2001), 2, p. 279-286.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23312

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)
Chalmers Medialab (1998-2002)

Ämnesområden

Informatics, Computer- and Information Science

Chalmers infrastruktur