CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Security - ESORICS 2006 11th European Symposium on Research in Computer Security, Hamburg, Germany, September 18-20, 2006, Proceedings

Dieter Gollmann ; Jan Meier ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
(2006)
[Bok, med redaktör]

Publisher: SpringerDenna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 23310

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur