CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Long-term Uses of Shared Virtual Environments. An Exploratory Study

Alexander Nilsson ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle)
The Social Life of Avatars: Presence and interaction in Shared Virtual Environments p. 112-126. (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Informatics, Computer- and Information Science

Chalmers infrastruktur