CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enforcing Robust Declassification and Qualified Robustness

Andrew Myers ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Steve Zdancewic
Journal of Computer Security Vol. 14 (2006), 2, p. 157-196.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 23308

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur