CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Digital Divide - Status Differences in Virtual Environments

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle)
The Social Life of Avatars: Presence and Interaction in Shared Virtual Environments (2002)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Informatics, Computer- and Information Science

Chalmers infrastruktur