CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative Transmission Electron Microscopy Studies of the Porous Structure of Silica Nanoparticle Gels

Charlotte Hamngren Blomqvist (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ; SuMo Biomaterials)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 52 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-11. Senast ändrad 2016-09-09.
CPL Pubid: 233061

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group (2012-2015)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-04-17
Tid: 15:15
Lokal: Kollektorn, MC2, Kemivägen 9, Chalmers University of Technology.
Opponent: Dr. Leif Lundin, Head of Department, SP Food and Bioscience, Sweden.