CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How Belonging to an Online Group Affects Social Behavior – a Case study of Asheron’s Call

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Tim Regan
: External organization, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Informatics, Computer- and Information Science

Chalmers infrastruktur