CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intelligent Systems and Formal Methods in Software Engineering

Bernhard Beckert ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Tony Hoare ; Douglas Smith ; Cordell Green ; Silvio Ranise ; Cesare Tinelli ; Thomas Ball ; Sriram Rajamani
IEEE Intelligent Systems Vol. 21 (2006), 6, p. 71-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-20.
CPL Pubid: 23305

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur