CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-Chip 24-GHz Synthesizer for a Radar Application

Rumen Kozhuharov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Jirskog ; Niklas Penndal ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Technical Digest of 2006 IEEE CSIC Symposium San Antonio, TX, USA p. 205 - 208. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: transceiver, radar sensorDenna post skapades 2007-01-22. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 23304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur