CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anyone Speak Spanish? Language Encounters in Multi-User Virtual Environments and the Influence of Technology

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Åsa Abelin ; Ralph Schroeder
New Media and Society Vol. 5 (2003), 4, p. 475-498.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur