CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Renoveringsbarometern: Omfattning och karaktär av renoveringar i bostadshus

Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Birgit Brunklaus ; MARIA XYGKOGIANNI (Institutionen för arkitektur)
Bygg & Teknik 2/16, p. 23-28. (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Hur arbetar bostadsföretag med renoveringar? Vilken omfattning och karaktär har renoveringsaktiviteterna? I en enkätstudie riktat till den svenska fastighetssektorn undersökte vi hur större bostadsföretag tänker och agerar inför och under renoveringsprojekt men även vilka kunskapsbehov som finns och vilka utmaningar företagen står inför.

Nyckelord: renovering, bostäderDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-10. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 233021

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur