CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avatars at Work and Play. Activities in Shared Virtual Environments

Ralph Schroeder ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
(2006)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur