CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Playing online

Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Tim Regan
Playing video games – Motives, responses, and consequences (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 23300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Medieteknik

Chalmers infrastruktur