CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular hydrogen adsorption at surface adatoms

J. Bellman ; Krister Svensson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; S. Andersson
Journal of Chemical Physics Vol. 125 (2006), p. 064704.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-17. Senast ändrad 2012-01-26.
CPL Pubid: 23294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur