CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

K/graphite: Uniform energy shifts of graphite valence states

Theresa Kihlgren ; T. Balasubramanian ; Lars Wallden (Institutionen för teknisk fysik) ; R. Yakimova
Surface Science Vol. 600 (2006), 5, p. 1160-1164.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-17. Senast ändrad 2010-04-30.
CPL Pubid: 23293

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur