CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic structure and growth of K, Rb, and Cs monolayers on graphite studied by photoemission

Jonathan Algdal (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Marcus Breitholtz (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Theresa Kihlgren ; Stig-Åke Lindgren (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Lars Wallden (Institutionen för teknisk fysik)
Physical Review B Vol. 73 (2006), 16, p. Art No 165409.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-17. Senast ändrad 2010-04-30.
CPL Pubid: 23292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur