CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beyond the particle in the box

Lars Wallden (Institutionen för teknisk fysik)
Science Vol. 314 (2006), 5800, p. 769.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-17. Senast ändrad 2010-04-30.
CPL Pubid: 23291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur