CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multicomponent H2/CO/CO2 adsorption on BaZSM-5 zeolite

Sang Kompiang Wirawan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Separation and Purification Technology (1383-5866). Vol. 52 (2006), p. 224-231.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Multicomponent adsorption, BaZSM-5, step-change response, Langmuir adsorptionDenna post skapades 2006-11-17. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 23290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Gas Adsorption and Permeation in MFI Zeolites and Membranes