CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of Staphylococcus aureus adhesion on a novel nanostructured surface by chemiluminometry

D. Campoccia ; L Montanaro ; Hossein Agheli (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; al et
International Journal of Artificial Organs Vol. 29 (2006), 6, p. 622-629.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23287

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur