CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An approaching global phosphorus crisis and microalgal biotechnology: A growing problem & strategies for effective use

Joshua Mayers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Eva Albers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Kevin J. Flynn
Algal Biomass Organisation, Algal Biomass Summit (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-03-07.
CPL Pubid: 232861