CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Osteoprogenitor Response to Semi-Ordered and Random Nanotopographies

M.J. Dalby ; D. McCloy ; M. Robertson ; Hossein Agheli (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland ; S. Affrossman ; R.O.C. Oreffo
Biomaterials Vol. 27 (2006), p. 2980-2987.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur