CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large area protein nanopatterning for biological applications

Hossein Agheli (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Jenny Malmström ; Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; M. Textor ; Duncan S. Sutherland
Nano Letters Vol. 6 (2006), p. 1165-1171.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur