CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanostructured biointerfaces

Hossein Agheli (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Jenny Malmsström ; Per Hanarp (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland
Materials Science and Engineering C Vol. 26 (2006), p. 911-917.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23284

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur