CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanofabrication of polymer surfaces utilising colloidal lithography and ion etching

Hossein Agheli (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland
IEEE Transactions on NanoBioScience Vol. 5 (2006), p. 9-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16. Senast ändrad 2008-09-28.
CPL Pubid: 23283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur