CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A biocompatible micro cell culture chamber (microCCC) for the culturing and on-line monitoring of eukaryote cells

M. Stangegaard ; Sarunas Petronis (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; A.M. Jorgensen ; C.B. Christensen ; M. Dufva
Lab Chip Vol. 6 (2006), 8, p. 1045-1051.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16. Senast ändrad 2010-09-29.
CPL Pubid: 23282

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur