CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transparent polymeric cell culture chip with integrated temperature control and uniform media perfusion

Sarunas Petronis (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; M. Stangegaard ; C.B. Christensen ; M. Dufva
Biotechniques Vol. 40 (2006), 3, p. 368-376.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23281

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur