CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonadiabatic rate processes on metal surface: Limitation by spin conversion

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Experimental and Theoretical Physics Vol. 102 (2006), 5, p. 737-740.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23275

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur