CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grazers and grass: Monte Carlo simulations

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Biosystems Vol. 85 (2006), 3, p. 219-224.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur