CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient stochastic bistable kinetics of gene transcription during the cellular growth

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Chemical Physics Letters Vol. 424 (2006), 4-6, p. 394-398.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-16.
CPL Pubid: 23273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur