CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

INFORMATION AND COMPUTATION NETS

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2009. ISBN: 978-3639199673.- 96 s.
[Bok]


Denna post skapades 2016-03-02.
CPL Pubid: 232721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur